CYKLOVIZE2030

Mapa Dopravní síť Spolupráce pro cyklisty

Monitorujeme záměry obcí, měst a krajů na výstavbu cyklistických stezek.
Ve spolupráci s kraji a městy vzniká mapa dopravní sítě pro cyklisty 

CYKLOVIZE2030

Nejen Česko, ale i celá Evropa zažívají cyklistický boom. Opatření během lockdownu způsobila, že lidé ve městech a i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Češi přesedli nejen na kola, ale i do automobilů, a tak je otázka bezpečnosti na silnicích na pořadu dne. Rozmach cyklistiky tak připomněl některé nedostatky v infrastruktuře, které je třeba do budoucna napravit.

Pracovní skupina krajských koordinátorů, ministerstev a spolku Partnerství pro městskou mobilitu proto spojily své síly pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030. Jejím cílem je vybudování ucelené a bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras napříč republikou, která v jednotlivých regionech, krajích a celém Česku urychlí rozvoj cyklodopravy a podpoří cykloturistiku. Prvním krokem k tomu je sběr relevantních informací a vytvoření unikátní mapy na jejich základě.

Stezky máme, cílem je souvislá síť

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest. Dopravní síť je nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystavení i nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo ještě lépe, stezka náhle končí bez pokračování. CYKLOVIZE 2030 má přispět k tomu, aby se podobné obrázky objevovaly v Česku co nejméně.

Práce navazuje na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021–2030, která byla přijatá v lednu 2021. Užitek z ní budou mít nejen cyklisté, ale i řidiči. Více cyklostezek znamená méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí.

První úspěch – silný tým

Plnění úkolů, jaké do vínku dostala CYKLOVIZE 2030, se neobejde bez koordinovaného postupu schopných a pro věc zanícených profesionálů. A takový tým vznikl. Jde o pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých krajů (každý kraj v ní má po jednom cyklokoordinátorovi) pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Mapa dopravní sítě pro cyklisty

Úsilí pracovní skupiny CYKLOVIZE 2030 směřuje k vytvoření unikátní mapy dopravní sítě pro cyklisty, která rozlišuje jednotlivé úseky podle jejich současného a cílového stavu. Podklady pro tuto mapu, a to včetně předpokládaných finančních nákladů na výstavbu cyklostezek, poskytují jednotlivé kraje.

Nejbližší úkoly

CYKLOVIZE 2030 zaprvé nabídne všem krajům sjednocení popisu atributů pro konkrétní plánované cykloprojekty na páteřních trasách. Právě to je jedno z hlavních témat, o nichž bude pracovní skupina diskutovat na jednání, které se uskutečnilo ve dnech 11. – 13. října v Plzeňském kraji. Připravena je již vyladěná tabulka atributů pro popis jednotlivých úseků.

A zadruhé je třeba oživit webovou stránku „Finance“, kde CYKLOVIZE 2030 plánuje společně s MD a MMR zveřejňovat finanční možnosti pro podporu výstavby sítě nových cyklotras. Zatím jsou tam umístěny odkazy na články, které se danou problematikou zabývají.

Výběr dle krajů